Team Belgium werft aan: een consultant sportpsychologie

Uitmuntendheid, vriendschap en respect zijn de waarden waarvoor Team Belgium staat. Op basis van deze waarden streven wij naar een aanzienlijke toename van TOP 8 plaatsen op de Olympische Spelen. Met deze doelstelling voor ogen investeert het BOIC in atleten en hun programma's, creëren we optimale omstandigheden rond en tijdens de Olympische Spelen en selecteren we Team Belgium atleten op basis van criteria.  

De steun die het BOIC verleent aan atleten en hun omkadering geschiedt in coördinatie met de topsportpartners, ADEPS, Ostbelgien  en Sport Vlaanderen. Dit vereist een sterke prestatie- en kennisomgeving, die we ontwikkelen in nauwe samenwerking met atleten, coaches, federaties alsook andere gekwalificeerde en toegewijde medewerkers binnen Team Belgium.

En dat is waar jij in beeld komt. We zijn op zoek naar een nieuwe consultant sportpsychologie om sportpsychologische ondersteuning te bieden zowel in de aanloop naar, tijdens, als na de Olympische Spelen.   

Uw taak zal erin bestaan de atleten te begeleiden op hun weg naar prestaties van wereldniveau. Tegelijkertijd helpt u bij het verwezenlijken van een voortdurende collegiaal overleg tussen alle sportpsychologen die bij de begeleiding betrokken zijn. Bovendien fungeert u als adviseur van de delegatieleider en/of de topsportdirecteur en alsook als vertrouwenspersonen voor de atleten en andere delegatieleden tijdens stages en internationale multidisciplinaire wedstrijden waarin het BOIC een rol speelt.

De opdracht bestrijkt een breed scala van sportpsychologische activiteiten:  

 • verdere ontwikkeling van voortdurend collegiaal overleg tussen de betrokken sportpsychologen en de oprichting van een Belgisch netwerk van sportpsychologen,
 • bijdragen tot de verdere ontwikkeling van psychologische interventies in de Belgische topsport,
 • het begeleiden van atleten en begeleiders tijdens stages en wedstrijden waaraan Team Belgium deelneemt,
 • het verlenen van (sport)psychologische diensten aan sporters, coaches en andere personeelsleden binnen Team Belgium,
 • interdisciplinaire samenwerken met de andere beroepsgroepen van Team België,
 • adviseren van de delegatieleider of de topsportdirecteur,
 • optreden als vertrouwenspersoon voor atleten en begeleiders. 

Dit alles kadert in een freelance opdracht, die deels uitgevoerd kan worden vanop uw eigen werkplek, wetende dat af en toe na afspraak aanwezigheid op het BOIC in Brussel vereist is. Verplaatsingen in binnen en buitenland maken hier ook deel van uit.

Verwachtingen en kwalificaties

Onze nieuwe consultant is professioneel ingesteld en beschikt over een sterke persoonlijkheid. Solide professionele vaardigheden in combinatie met een persoonlijkheid die zich soepel kan bewegen binnen een elite-omgeving is een must binnen de topsport. 

 • ten minste een masterdiploma in psychologie
 • ervaring als psycholoog of sportpsychologisch consulent, met ervaring in topsport, organisatie of beroepspsychologie of klinische psychologie,
 • ervaring met het navigeren doorheen prestatie-omgevingen en een gedrevenheid om deze te verbeteren,
 • ervaring met het omzetten van de theorie naar de praktijk dit in samenwerking met interne en externe partners,
 • berreidheid om vast te houden aan de eigen beroepsbekwaamheid wanneer men wordt uitgedaagd en luisterbereidheid naar interdisciplinaire standpunten,
 • het vermogen om op individueel, groeps- en organisatieniveau te werken,
 • ervaring met een Olympische context, 
 • innovatief en creatief denken, 
 • humoristisch en relationeel,
 • zeer goede talenkennis van het Nederlands, Frans en Engels, 
 • de wens om de richting van de sportpsychologie in België mee te helpen bepalen. 

Contactgegevens en uiterste inzenddatum  

U bent geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Marc Goossens, wetenschappelijk coördinator, +32 (0) 02 474 51 50.

Stuur uw sollicitatie en bewijsstukken in één enkel pdf-document uiterlijk tegen 31 januari 2022 naar m.goossens@olympic.be. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 maart 2022 in Brussel en een eventuele tweede ronde op 22 maart 2022. 

Kosten en toegang

Wij zijn bereid u zo snel mogelijk aan te nemen op freelance -basis, bij voorkeur voor 1 mei 2022. Andere opdrachten en activiteiten moeten worden aangegeven op mogelijke belangenconflicten. Het voorziene honorarium bedraagt 450 € per dag of 70 € per uur. De reiskosten worden afzonderlijk vergoed.  

Over Team Belgium

Team Belgium streeft ernaar het best mogelijke kader te scheppen voor Belgische  atleten om hun toe te laten hun potentieel zoveel mogelijk te ontplooien om zodoende op het hoogste internationale niveau te kunnen presteren. We optimaliseren alles rond de atleet - zowel op als naast het veld. Lees hier meer over Team Belgium

Naar het nieuwsoverzicht

Nog 8 dagen tot
Olympische Winterspelen Peking 2022