​Pierre-Olivier Beckers : “Samenwerken om topsportmentaliteit te versterken.”

Op 1 juni nodigde het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, uit voor een algemene vergadering in de gebouwen van partner AG Insurance in Brussel. De algemene vergadering werd gehouden onder voorzitterschap van Pierre-Olivier Beckers en in aanwezigheid van voorzitter ter Ere van het BOIC, Jacques Rogge. Lees hierna de speech van BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.

BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers:

“Van harte welkom op de algemene vergadering. Bedankt aan onze partner AG Insurance om ons hier te ontvangen. Ik wil ook van harte onze voorzitter ter Ere Jacques Rogge welkom heten.

Zijn van ons heengegaan
We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal mensen die veel hebben betekend voor de Belgische sport. Voor we overgaan tot de orde van de dag zou ik hen even willen gedenken.

In de eerste plaats de jongeren die we verloren hebben op het hoogtepunt van hun sportieve carrière. Het tragische overlijden van wielrenner Michael Goolaerts was een zwarte bladzijde in het afgelopen sportjaar. Ook paralympiër Kenneth Verwimp is te vroeg van ons heengegaan.

We moesten dit jaar ook afscheid nemen van Eugeen Van Roosbroeck. Hij won een gouden medaille in het ploegenklassement van het wielrennen tijdens de Spelen van 1948 in Londen. Ik denk ook aan Olympiër Maria Oeyen die aan dezelfde Spelen heeft deelgenomen in het zwemmen. En aan zwemster Raymonda Vergauwen. Zij nam deel in Helsinki 1952. En ook aan Germaan Van de Moere. Hij werd in 1958 wereldkampioen kano en nam deel aan twee Olympische Spelen, die van Melbourne en Rome.

Mijn gedachten gaan ook naar Jos Van der Stappen, erevoorzitter van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters. Hij was jarenlang afgevaardigde voor het BOIC.

Vorige week vernamen we ook het spijtige overlijden van Jacky Buchmann. Niet alleen was hij in zijn politieke carrière minister, senator en burgemeester van Kapellen. Hij was gedurende 28 jaar de voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie en een zeer gewaardeerd en diplomatisch man.

Voor al deze mensen wil ik graag een moment van stilte vragen.

Olympische Winterspelen, PyeongChang 2018
Niet zo lang geleden zaten we nog in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen. De zilveren medaille voor Bart Swings was een kippenvelmoment. Een fantastische beloning voor het professionalisme waarmee Bart elke dag opnieuw zijn sport beoefent. Toch kunnen we in het algemeen niet tevreden zijn over de prestaties van Team Belgium in PyeongChang!

Er zijn dan ook twee zaken waar we over moeten blijven nadenken: hoe kunnen we er in de toekomst over waken dat de geselecteerde atleten op het hoogste niveau presteren op de Olympische Spelen?

En ten tweede: we hebben niet de middelen om op een actieve manier alle disciplines te ondersteunen. Moeten we niet nog selectiever zijn in onze keuzes, in het bijzonder voor de Winterspelen? Stof tot nadenken voor de komende maanden!

Wereldspelen in Wroclaw en European Youth Olympic Festival in Györ
Voor de Wereldspelen in Wroclaw vorig jaar is de balans zeer positief. Onze beste sporters leverden er een prachtprestatie: 24 medailles en een zesde plaats op de landenranking. Ook tijdens het European Youth Olympic Festival in Györ (Hongarije) zagen we dat ons land potentieel heeft in veel sporten. Team Belgium won zeven medailles: vijf keer goud en twee keer brons. Dankzij een goede organisatie en infrastructuren die elke sport in ons land zouden doen dromen, was het EYOF een goed evaluatiemoment en een leerrijke ervaring voor onze Belgische talenten.

Commissie Officials
Ze zijn minder zichtbaar dan de atleten, maar ook vele anderen in ons land maken het succes van de sport. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele officials en scheidsrechters. Ik ben blij dat hun stem gehoord wordt via onze commissie officials. Bij deze wil ik dan ook de commissie en zijn nieuwe voorzitter Gwenda Stevens bedanken voor het mooie werk.

Sinds vorig jaar heeft ons land ook een nieuw IOC-lid. Gefeliciteerd, Ingmar De Vos. Ingmar is sinds 2014 voorzitter van de internationale ruitersportfederatie. Met zijn enorme ervaring is hij zonder meer een grote aanwinst.

Evoluties in de sport
Met de volgende Olympische Spelen in Tokio voor de deur zijn de sportieve uitdagingen groot. Daarover straks meer. Ook u staat voor grote uitdagingen. De maatschappij evolueert snel en de sport moet nieuwe antwoorden vinden op deze evoluties.

Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe wetgeving rond transgenders. Die zal een impact hebben op alle niveaus in de sport, van amateur tot de Olympische Spelen!

Dat de maatschappij verandert, heeft ook een belangrijke impact op het vinden van vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de sport. Hopelijk kan het voorstel van de federale regering rond het statuut van vrijetijdswerk hier binnenkort een bijdrage leveren. Tot slot denk ik ook aan de nieuwe Europese privacyregels die sinds 25 mei van kracht zijn, waarvoor elke club en federatie maatregelen moet nemen. Ook het BOIC werkt trouwens volop aan dit dossier.

We blijven intussen geconfronteerd worden met zaken die de geloofwaardigheid van de sport aantasten: match fixing, fraude, doping … Eén van de sleutels om deze problemen aan te pakken, ligt bij u! Goed bestuur begint bij de basis en gaat iedereen aan: de clubs, de liga’s, de federaties en het BOIC.

Er zijn intussen heel wat initiatieven die u hierbij kunnen helpen. Op Europees niveau werd het POINTS-project opgericht. Dat staat voor “Single Points of Contact for Sports Integrity”. Dit project ondersteunt Olympische Comités en federaties rond goed bestuur en integriteit. Het BOIC is één van de 18 Europese partners, net zoals INTERPOL en het IOC, en coördineert de activiteiten in België. POINTS is de opvolger van het SIGGS-project. Dat platform over goed bestuur blijft trouwens online beschikbaar. Daarnaast zijn er initiatieven van de Gemeenschappen en sinds kort ook van de Delta Groep, een onafhankelijke denktank die op 25 april zijn Witboek aan de federaties heeft voorgesteld op het BOIC. Daar waren velen onder u aanwezig.

Het BOIC blijft ook een actieve partner in het Nationaal Platform Matchfixing. Mocht u vragen hebben rond dit thema, kan u contact opnemen met onze nieuwe BOIC-collega Matthias Van Baelen. Hij is het aanspreekpunt rond wedstrijdvervalsing.

Ten slotte vestig ik nog uw aandacht op een nieuw initiatief, de Play True Day. Een dag die in het teken staat van een zuivere sport. De 4 anti-dopingagentschappen, het BOIC en het BPC, de VSF en AISF werken tussen 31 augustus en 2 september activiteiten uit om de strijd tegen doping in de spotlights te zetten.

Atletencommissie
Terug naar de sport: zoals ik daarnet zei, zijn er grote sportieve uitdagingen voor de volgende Olympische Spelen. We gaan opnieuw voor de best mogelijke voorbereiding voor onze atleten zodat we optimaal kunnen presteren. De atleten en coaches hebben in deze voorbereiding een belangrijke stem. Via de atletencommissie met voorzitter Yuhan Tan krijgen we waardevolle feedback. Het Olympic Coaching Platform doet hetzelfde voor de coaches. Straks geeft onze CEO Philippe Vander Putten u meer details over de weg naar Tokio.

Selectiecriteria
Een belangrijk punt zijn de selectiecriteria. De raad van bestuur van het BOIC heeft beslist om voor de volgende edities van de Olympische Spelen de internationale criteria toe te passen en dus geen eigen criteria meer te hanteren. Natuurlijk blijven er wel interne criteria van toepassing bij het toekennen van een quotaplaats. Deze interne criteria worden zeer belangrijk als instrument voor het bepalen van de selecties.

Volgens mij moet de boodschap toch duidelijk zijn: Het behalen van de criteria mag geen doel op zich zijn. Ze zijn de toegangspoort naar de Olympische Spelen. Het doel ligt veel hoger: op zeer hoog niveau presteren. Daarmee bedoel ik top 8. We moeten allemaal, elk met onze eigen verantwoordelijkheden, samenwerken om deze topsportmentaliteit, deze winnaarsmentaliteit te versterken. Ik bedank alvast de selectiecommissie en voorzitter Sven Serré die zich over dit moeilijke thema buigt. En ik nodig u alvast uit voor een colloquium dat wij in 2019 zullen organiseren hierover.

Olympisch Platform
Op het politieke niveau zitten we steeds meer op dezelfde lijn. Binnen het Olympisch Platform met de verschillende ministers van sport proberen we te komen tot één efficiënt beleid. Het besef groeit dat we eensgezind moeten zijn om onze ambities waar te kunnen maken. En ook en nog meer op het ABCD-niveau met Adeps, Sport Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en het BOIC, werken we goed samen. Het BOIC toont zelf ook zijn engagement voor een beter topsportklimaat: we hebben onze bijdrage aan het Be-Gold-project voor jonge talenten verhoogd.

Olav Spahl volgt Eddy De Smedt op als Director Elite Sport
De komende maanden zal u binnen het BOIC opnieuw een aantal nieuwe gezichten zien verschijnen. We nemen ook afscheid van een aantal vertrouwde gezichten. En niet de minste! Dit najaar gaat Eddy De Smedt met pensioen na meer dan dertig jaar dienst op het BOIC. Het is nog te vroeg om hem uitgebreid te huldigen, want Eddy blijft nog tot het einde van het jaar op het BOIC.

Naar aanleiding van zijn vertrek, dat we uiteraard gepast zullen vieren, wil ik vandaag alvast Eddy bedanken, een van de grootste persoonlijkheden in de Belgische sport door alles wat hij is en betekend heeft.

In zijn plaats verwelkomen we in september Olav Spahl. Olav zal bij ons met veel ervaring beginnen die hij heeft opgedaan bij het Duits Olympisch Comité. Philippe Vander Putten vertelt er straks iets meer over. Intussen zou ik willen besluiten met: “Welkom Olav!”.

In al onze beslissingen staan de atleten centraal. Zij zijn het tenslotte die ons de resultaten bezorgen. Ook na hun sportieve carrière verliezen we hen niet uit het oog. Denk maar aan projecten zoals het Athlete Career Programme voor carrièrebegeleiding van topsporters. En sinds vorig jaar ondersteunt de stichting SOLIMEDA, opgericht op initiatief van het BOIC, olympische medaillewinnaars die het financieel moeilijk hebben. Intussen is er al verschillende keren concrete steun gegeven.

Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires
Nu rest er mij enkel nog vooruit te kijken. Het wordt op olympisch vlak een rustige zomer, maar we kijken al uit naar de derde editie van de Youth Olympic Games in Buenos Aires. 2019 daarentegen wordt een zwaar jaar met twee edities van het EYOF en de tweede Europese Spelen in Minsk die plaatsvinden van 21 tot 30 juni. Laat ons hopen dat onze topatleten van vandaag en van morgen daar mooie dingen kunnen tonen.

Ik wil graag onze CEO Philippe Vander Putten van harte bedanken, net als zijn volledige ploeg, voor het uitstekende werk sinds onze laatste algemene vergadering.”

Naar het nieuwsoverzicht

Nog 88 dagen tot
Europese Spelen Minsk 2019